Ukotvení příček v seznamu

Novinkou ve všech seznamech systému NBS je možnost ukotvení vertikální příčky.
Sloupce nalevo od ukotvení zůstanou neměnné a ukotvené ve viditelné části okna, ve sloupcích napravo lze posouvat stejně, jako doteď.

Ukotvení příček v seznamu

Funkcionalite je podobná excelu, postup je shodný v jakémkoliv seznamu všech oken v systému NBS

Postup:

    • Pravým tlačítkem myši v jakémkoliv řádku sloupce, který má být prvním nezafixovaným vyvolat kontextové menu a vybrat volbu Ukotvit příčku před vybraným sloupcem
    • Zapnutí ukotvení

    • Zafixují se vždy všechny sloupce nalevo od sloupce, kde bylo vyvolené menu pro zapnutí kotvy.
    • Pro zapamatování je potřeba uložit nastavení okna. Jinak se ukotvení při vypnutí ztratí
    • Pro zrušení ukotvení stačí vyvolat menu pravého tlačítka myši kdekoliv v seznamu a vybrat volbu Zrušit ukotvení příčky (opět je potřeba uložit nastavení okna)