Uživatelé oceňují

Naše řešení disponují funkcemi a vlastnostmi, které my již považujeme za standard, ale pro naše nové uživatele jde často o převratné novinky. Tady je malý výběr.

 • Úplná provázanost agend
  Zdánlivá samozřejmost, pro mnoho uživatelů ale nezvyklá.
 • Řídící panel uživatele
  Personalizované webové rozhraní pro zobrazení významných dat a pro přístup k agendám.
 • Pasivní užívání dat
  Přehledy a informace odesíláné periodicky nebo podmíněně nastavenému uživateli nebo skupině uživatelů. Tato funkce umožňuje pracovat s daty i bez aktivní práce s aplikací.
 • Přímá webová prezentace
  Data, dokumenty, obrázky lze přímo publikovat v připraveném web site.
 • Elektronická komunikace
  V našich řešeních je zahrnuto centrální řešení zpráv s referencí k souvisejícím dokladům a datům.
 • Přílohy
  K evidencím lze standardně přikládat soubory ve formě příloh. Uživatel tak má v databázi k dispozici například pdf dokumenty, tabulky a obrázky.

Řešení Notia

Naše řešení jsou zaměřena na obchodní, finanční a provozní agendy podniků. Kromě standardních funkcí, které lze od aplikací tohoto typu očekávat, implementujeme rozšíření pro co největší využití možností internetu a elektronické komunikace. V praxi to znamená podporu mobilních zařízení, podporu virálního marketingu a sociálních sítí, elektronického obchodování a internetových portálů.

V rámci typové aplikace Notia Business Server dáváme uživatelům k dispozici vedle objemného balíku obecných finančních a obchodních modulů i specifické moduly pro elektronický obchod, maloobchodní prodej, velkoobchodní portál, řízení zakázek, nakladatelství, vzdělávání, poskytování e-poradenství a další.

Příklady realizovaných řešení

Různorodost našich řešení je patrná z uvedených příkladů. V jednotlivých bodech akcentujeme funkce typické pro dané odvětví. Samozřejmé je používání základních účetních modulů, modulů pro nákup, skladování a prodej.

 • Velkoobchodní firmy
  logistika, automatická optimalizace skladu, skladová místa, komisní sklady
  montáž a kompletace produktů
  proces vyřízení objednávek
  portál obchodních partnerů, CRM
  web site
 • Maloobchodní prodejce
  logistika, optimalizace skladu, sledování trvanlivosti zboží
  pokladny
  věrnostní program
  e-shop
 • Poskytování služeb
  řízení zakázek a nastavení smluvních vztahů
  evidence práce
  helpdesk
  automatická tvorba podkladů pro fakturaci
 • Účetní poradce
  stovky účetních jednotek
  vzdálený přístup klientů
  automatické odesílání reportů
  import dokladů
 • Státní úřad
  evidence žádostí a proces zpracování žádostí
  DMS
  web site
 • Nakladatelství
  příprava publikací
  autorské honoráře
  předplatné
 • Vzdělávací agentura
  plánování kurzů a seminářů
  elektronický katalog
  automatická fakturace a rezervace
  věrnostní program