Notia Business Server

Typové řešení pro obchodní a službové firmy,
nástroj pro účinné řízení a rozhodování

Notia Business Server je typová aplikace zahrnující standardní podnikové agendy i specifické evidence pro odvětvová řešení. Technologická platforma umožňuje provoz v lokální síti i vzdáleně, na běžných pracovních stanicích nebo na mobilních zařízeních

Řešení ve stylu Notia

Technologie

Platformou Notia Business Server (NBS) je světově vedoucí databázová technologie Oracle. Na straně uživatelů je funkcionalita dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče nebo ze standardní Windows aplikace. Dvojí klientské rozhraní umožňuje optimalizovat práci uživatele podle konkrétních procesů a potřeb. [...]

Správa a licencování

V rámci jedné instalace Notia Business Server lze vést zcela nezávisle neomezený počet účetních jednotek. Systém je licencován pro konkrétní uživatele. V případě aplikací pro nedefinovaný počet uživatelů (e-shop, obchodní portál) se licencuje na server.
Počet uživatelů není fakticky omezen. Přístupová práva a omezení i nastavení globálních parametrů spravuje administrátor v jednoduchém rozhraní.

Procesní přístup

Kromě standardního přístupu typu seznam dat - detailní datový záznam, kterým lze zpracovávat všechna data, zahrnuje NBS i dílčí procesy pro rutinní činnosti. Výhodou je rychlost zpracování, nízké nároky na uživatele a minimalizace chyb.

Účetnictví, výkaznictví a řízení financí

Systém disponuje automatickým účtování všech účetně významných evidenčních operací. Samotné vedení účetních knih probíhá tedy prakticky nezávisle na aktivitě uživatele, na nějž zbývá především kontrola a správa dat a zejména příprava, třídění a agregace informací nutných pro řízení. [...]

Velkoobchod a maloobchod

Prodej, podpora prodeje, nákup a skladování a také hodnocení obchodních výsledků jsou stěžejními agendami každé obchodní firmy. Tyto agendy jsou také doménou NBS

Řízení zakázek a sledování práce

Pro podrobnější sledování uzavřených smluvních vztahů a rozsáhlejších obchodních případů slouží samostatná agenda zakázek. Kromě rutinní evidence podporuje vyhodnocování, dohodnutou fakturaci a další procesy. [...]
Se zakázkami souvisí i sledování práce a hodnocení pracovníků, které je v NBS řešeno detailně. [...]

Nakladatelství

Speciální oborové řešení pro nakladatelství: sledování publikací od záměru vydat až po dotisky, platby autorům a vyhodnocení. [...]

Organizace vzdělávacích akcí

Oborové řešení pro vzdělávací agendy: příprava seminářů a kurzů, vytěžování lektorů a místností, e-katalog, podpora administrativy [...]

Web prezentace, správa dokumentů

Součástí Notia Business Server je účinný nástroj pro vytváření a údržbu struktury webové prezentace pro extranet i intranet [...]

CRM a podpora marketingu

Systém pro řízení vztahů se zákazníky je úplně integrován do Notia Business Server. Díky tomu je k dispozici kompletní finanční dokumentace obchodních partnerů. Navíc je zahrnuta věcná evidence kontaktů s partnery ve formě událostí a úkolů. Pro podporu marketingu lze partnery neomezeně členit a vybrané skupiny přidávat do kampaní. Součástí je také věrnostní program a podpora maloobchodu prostřednictvím slevových kupónu nebo nákupních poukazů. [...]