Vykazování a sledování práce

Výkazy práce

  • intuitivní zápis s vazbou na zákazníka a zakázku
  • vazba na agendu požadavků

Přehledy a statistiky

  • e-mail notifikace s přehledem práce za pracovníka nebo za tým s periodicitou den, týden a měsíc
  • podklad pro mzdy

Podklady pro zákazníky

  • přehledy prací pro zákazníka
  • podklady pro fakturaci

Přehled zpracování výkazů práce

Fakturace dle výkazů práce