Datová schránka

Nový modul Datová schránkaNový modul NBS, jako klient datové schránky.
Slouží pro evidenci došlých a odeslaných zpráv a k odesílání zpráv prostřednictví datové schránky. Funkce odeslání datovou schránkou je zároveň implementována přímo na místech systému, odkud se odesílají výkazy DPH.

Klient datové schránky

Nový modul pro evidenci dodaných a odeslaných zpráv a pro odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky. Evidence zpráv je zde rozdělena do tří základních skupin: Dodané zprávy, Odeslané zprávy a Koncepty

Datová schránka

Hlavní funkce

  • Dodané zprávy - úložiště zpráv
  • Odeslané zprávy - úložiště zpráv
  • Koncepty - evidence a tvorba
  • Odeslání datové zprávy

Odesílání kontrolního hlášení a přiznání DPH

V modulu Účetnictví - agendy Výkaz DPH a Kontrolní hlášení. Nově lze exportovat aktuální výkazy s odesláním přímo do datové schránky

Výkaz lze po zadání hesla ihned odeslat, nebo pouze uložit do konceptů modulu Datová schránka pro pozdější odeslání.

Odeslání přes datovou schránku