Datový sklad

Datový sklad Notia slouží rychlé a přehledné práci s informacemi. Data datového skladu jsou optimalizována s ohledem na rychlost a snadnost získávání informací pro konkrétního uživatele. S datovým skladem lze dále pracovat prostřednictvím speciálních aplikací Notia, programu Oracle Discoverer nebo kancelářských aplikací Microsoft Office - Excel a Access. Microsoft Excel je pravděpodobně nejjednodušším a zároveň nejpružnějším nástrojem pro datový sklad.

Excel BI napojený na data Notia

Vytvoření datového skladu

Provozní data Notia Business Server jsou velmi strukturovaná a spojená složitými vazbami, což je nezbytné pro sofistikované fungování celého informačního systému. Pro analýzy jsou naopak potřeba jednoduchá a jednoznačná data v jednoduché struktuře s co nejméně relacemi.

Notia DW - příklad

Obsah datového skladu vzniká podle potřeb na reporty. Data se obvykle obnovují v periodě jednoho dne nebo jednoho týdne. Do jednoduchých tabulek se agregují potřebná data podle požadovaných kritérií. Obvykle se jednotlivé záznamy v provozních datech slučují po měsících, po obchodnících, po skupinách zákazníků a podobně podle požadavku a s ohledem na co nejvyšší jednoduchost a přehlednost datového skladu.

Nástroje pro práci s datovým skladem

Pro jednoznačné a dlouhodobě neměnné reporty je vhodné použít zákaznicky vyvinuté nástroje Notia ve win nebo web rozhraní. Pro dynamickou práci s datovým skladem je optimální Microsoft Excel s doplňkem Power Pivot, což je jednoduché, levné a přitom velmi pružné řešení vhodné pro většinu analýz.

Pro majitele licencí Oracle Discoverer je optimální použití tohoto nástroje. Kromě toho je přístup k datovému sklad možný i z aplikace Microsoft Access.

Prezentace a ukázky datového skladu

Prezentace ke stažení

Datový sklad Notia (PowerPoint 16,5 MB)

Youtube video