CustomView - portál pro vaše zákazníky

Custom View je webový portál pro zákazníky uživatelů Notia Business Server. Jeho zprovoznění je poměrně jednoduché a rychlé. Jeho správa je snadná, obnáší pouze přiřazování přístupových oprávnění osobám u zákazníků v evidenci obchodních kontaktů.

Prostřednictvím CustomView umožníte svým zákazníkům přístup k relevantním datům z vaší evidence. Umožníte jim stáhnout faktury, zjistit aktuální stav jejich objednávek a závazků. Volitelně jim umožníte i zjistit stav skladu u vybraných produktů.

Informace na portálu CustomView

  • záložka Přehled obsahuje základní údaje, přehled objednávek a tržeb
  • záložka Objednávky obsahuje výpis objednávek a přehled nevyřízených objednaných položek
  • záložka Faktury obsahuje přehled uhrazených a neuhrazených faktur
  • záložka Dodací listy obsahuje výpis dodacích listů
  • na záložce Sklad je možné zobrazit aktuální disponibilní množství zboží odpovídajícího zadanému kódu

Použití CustomView

CustomView je responsivní web aplikace. Je dostupná prostřednictvím web prohlížeče stolního počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Ovládací prvky, velikost komponent a uspořádání informací se přizpůsobuje velikosti zobrazení na použitém zařízení.

Úvodní přihlašovací dialog vyžaduje zadání přihlašovacího jména a hesla. Jméno je asociované s konkrétní osobou a firmou z obchodních kontaktů.

CustomView na desktopu

Příklad: Pan Duchoň z firmy Computer masters je připojen k portálu CustomView. Na záložce Pohledávky vidí své faktury a má možnost si je stáhnout.
Spodní obrázek dokumentuje připojení k portálu CustomView ze smartphonu.


CustomView na mobilu