Řízení vztahů s obchodními partnery a zákazníky

Organizace kontaktů

  • neomezené členění firem pro rychlou a přesnou selekci
  • kompletní popis zaměření firmy, dalších charakteristik, pracovníků a jejich rolí
  • sumarizace finančních a obchodních dat za obchodního partnera

Plánování a kontrola obchodních aktivit

  • evidence schůzek a dalších událostí
  • úkoly a poznámky
  • archiv komunikace
  • podpora hierarchie pracovníků a podpora řízení týmu

Marketingová podpora

  • analýzy zákazníků a vlastních obchodních aktivit
  • kampaně a vyhodnocení